Home CSS – 69     Away CSS – 69

Scratch              The Clark Munro Trophy                                 Winners                                    Score

1st                         £100 voucher                              Mark McAdam – Mortonhall                        69

2nd                       £80 voucher                                 Duncan Ireland – Duddingston                   70

3rd                        £55 voucher                                 Craig Taylor – Mortonhall                           72

4th                        £35 voucher                                  Mark Timmins – Dunbar                            72

5th                        £25 voucher                                  James Grant – Mortonhall                         73

Handicap          The Stuart Munro Quaich                                 Winners                                   Score

1st                        £120 voucher                                 Scott Dickson – Liberton                         68 – 5 = 63

2nd                       £ 95 voucher                                  Ramzi Senussi – Liberton                       72 – 6 = 66

3rd                        £ 75 voucher                                  Wayne Curran – Dunniker                       72 – 6 = 66

4th                        £ 50 voucher                                  A. Shepard – Leven                                 82 – 14 = 68

5th                        £40 voucher                                   David Glendinning – Liberton                   77 – 9 = 68

6th                        £30 voucher                                   Robert Rennie – Prestonfield                   82 – 12 = 69

7th                        £20 voucher                                   Craig Russell – Lochgelly                        75 – 6 = 69

Additional Prizes  –  £20 voucher                                               Winners

6th Hole  Nearest the pin in 1 shot                                   S. Cairns – Liberton

8th Hole  Nearest the pin in 1 shot                                  C. Charters – Craigmillar Park

11th Hole  Nearest the pin in 1 shot                                  C. Russell – Lochgelly

13th Hole Nearest the pin in 1 shot                                   D.Liddle – Liberton

16th Hole Nearest the pin in 2shots                                  R.Senussi – Liberton

17th Hole Nearest the pin in 1 shot                                   S.Muir – Liberton

18th Hole Longest Drive ”A ”                                             C.Taylor – Mortonhall

18th Hole Longest Drive ” B ”                                            G.Sinclair – Falkirk

Sweep Winners

1st scr  –  S Dickson    £75

2nd scr –  M.McAdam  £45

3rd scr  – D.Ireland      £30

1st H’cap – S.Dickson £75

2nd H’cap – R.Senussi  £25

D.Ireland    £25

W.Curran   £25

 

Thanks to Iain Seath for all his organisation for this Competition.

 

X